TŁUMACZENIA

polskaJestem tłumaczem przysięgłym języka ukraińskiego wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości pod nr TP/114/13. Oferuję usługi z zakresu pisemnych i ustnych uwierzytelnionych tłumaczeń z i na język polski i ukraiński.

Ponadto jako ojczysty użytkownik języka ukraińskiego oraz rosyjskiego i wieloletni nauczyciel (ukończona z wyróżnieniem w 1998 r Filologia Angielska, Drohobycki Uniwersytet Pedagogiczny) języka angielskiego z dużym doświadczeniem proponuję zwykłe (nieuwierzytelnione) tłumaczenia w następujących parach językowych:

 • rosyjski-polski
 • polski-rosyjski
 • angielski-polski
 • polski-angielski
 • ukraiński-angielski
 • angielski-ukraiński
 • rosyjski-angielski
 • angielski-rosyjski
 • rosyjski-ukraiński
 • ukraiński-rosyjski.

Wszystkie tłumaczenia wykonuje profesjonalnie, rzetelnie i poufnie.
Zakres specjalizacji: dokumenty urzędowe, teksty prawnicze, ekonomiczne, historyczne, artykuły etc.

WYCENA TŁUMACZENIA

Zapraszam do kontaktu w sprawie indywidualnej wyceny tłumaczenia, poniżej znajdują się warunki rozliczenia stron:
Tłumaczenie zwykłe: strona = 1800 znaków (ze spacjami);
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego:

 1. Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę uważa się 25 wierszy, a za wiersz – 45 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą.
 2. W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu lub wydruku komputerowego niż 25 wierszy po 45 znaków na stronę, za stronę tłumaczenia przyjmuje się 1.125 znaków.

Rozliczenie tłumaczenia następuje na podstawie ilości znaków w dokumencie przetłumaczonym. Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą stronę. W przypadku zlecenia w trybie ekspresowym (powyżej 5 stron / dzień) doliczane jest 50 % stawki.

Należy pamiętać, iż teksty charakteryzują się różnym stopniem skomplikowania , przy tekstach specjalistycznych cena może ulec zmianie o 25%, natomiast większe zlecenia podlegają rabatom, dlatego zapraszam do bezpłatnej wyceny zlecenia oraz konsultacji!